LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 3
Pracownika ochrony osobistej ochraniającego VIP-a w miejscu publicznym należy uzbroić

A.
B.
C.
D.