LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 22
"Punkt dowodzenia w rezydencji osoby ochranianej" spełnia funkcje

A.
B.
C.
D.