LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 23
Użycie przez pracownika ochrony osobistej kajdanek, jako środka prewencyjnego jest

A.
B.
C.
D.