LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 9
W jakim celu ujmuje się osobę stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla osoby ochranianej?

A.
B.
C.
D.