LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 32
Sprawdzenia tożsamości pracownik ochrony osobistej dokonuje na podstawie

A.
B.
C.
D.