LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
Mecz piłki nożnej organizowany na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, w rozumieniu obowiązujących przepisów, jest imprezą masową, jeżeli organizator udostępnił ilość miejsc nie mniejszą niż

A.
B.
C.
D.