LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 39
Ilu członków służby porządkowej i informacyjnej musi być zapewnionych przez organizatora na 200 osób, w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka?

A.
B.
C.
D.