LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 4
Podczas przeglądania bagażu członek służby informacyjnej stwierdził obecność przedmiotów, których wnoszenie oraz posiadanie na imprezie masowej jest niedozwolone. Jaką czynność powinien wykonać w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.