LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 38
Aby nie doszło do paniki podczas ewakuacji, służby porządkowe i informacyjne nie powinny

A.
B.
C.
D.