LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 13
W wyniku zastosowania przez członka służby porządkowej środka przymusu bezpośredniego w postaci chwytu transportowego doszło do uszkodzenia ciała u osoby, wobec której podejmowano interwencję. Jaką czynność powinien wykonać w pierwszej kolejności interweniujący członek służby porządkowej?

A.
B.
C.
D.