LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 22
W skład procedury sprawdzania uprawnień osoby do uczestnictwa w imprezie masowej nie wchodzi

A.
B.
C.
D.