LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 37
Współpraca członków służb porządkowych i informacyjnych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej podczas zabezpieczania imprezy masowej w przypadku powstania pożaru polega na

A.
B.
C.
D.