LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 7
Które z miejsc w hipermarkecie kwalifikuje się jako wewnętrzną strefę ochrony?

A.
B.
C.
D.