LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 22
Pracownicy ochrony fizycznej otrzymują indywidualne zadania od dowódcy zmiany związane z pełnieniem służby

A.
B.
C.
D.