LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 26
Plan ochrony obiektu, obszaru, urządzenia lub transportu podlegającego obowiązkowej ochronie w części dotyczącej bezpośredniej ochrony fizycznej może być opracowany przez

A.
B.
C.
D.