LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 12
W przypadku ujęcia osoby, interweniujący kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej nie ma prawa do

A.
B.
C.
D.