LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 21
Podczas legitymowania osób będących w pojeździe, pracownik ochrony fizycznej

A.
B.
C.
D.