LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 3
Poprzez "strefę dostępności" należy rozumieć

A.
B.
C.
D.