LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 9
Którego z elektronicznych systemów zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wymienia się jako stosowanych do zabezpieczenia budynków, pomieszczeń i urządzeń podczas przechowywania i transportowania wartości pieniężnych?

A.
B.
C.
D.