LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 28
W której części hipermarketu zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno instalować kamer?

A.
B.
C.
D.