LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 4
Którą czynność powinien w pierwszej kolejności wykonać pracownik ochrony pełniący służbę na stanowisku monitorowania alarmów w hipermarkecie po wygenerowaniu sygnału alarmowego przez system sygnalizacji pożaru?

A.
B.
C.
D.