LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 31
Podczas interwencji jeden z członków grupy interwencyjnej użył broni palnej w wyniku czego doszło do zranienia napastnika. Jaką czynność powinien wykonać pracownik ochrony w pierwszej kolejności?

A.
B.
C.
D.