LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 24
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartościami pieniężnymi nie są

A.
B.
C.
D.