LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 16
Jaki czynnik nie decyduje o czasie trwania konwoju wykonywanego przy użyciu środka transportu?

A.
B.
C.
D.