LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 26
Choroba niedokrwienna serca występuje szczególnie u osób starszych, u których stwierdza się problemy:

A.
B.
C.
D.