LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 28
Jak nazywa się dział psychologii zajmujący się przemianami człowieka w różnych fazach życia?

A.
B.
C.
D.