LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 22
75-letnia pacjentka z powodu zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn dolnych z trudnością porusza się. Wskaż sprzęt, który pomoże pacjentce w przemieszczaniu się na dalszą odległość.

A.
B.
C.
D.