LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 34
W celu wykonania mycia pośladków w łóżku, chorą należy ułożyć na boku, podkładając

A.
B.
C.
D.