LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 24
Wykonując ćwiczenia oddechowe u chorego na astmę, należy zwrócić uwagę na zwiększenie ruchomości przepony. Można to uzyskać poprzez wykonywanie

A.
B.
C.
D.