LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Do wykonania okładu ciepłego (rozgrzewającego) należy zastosować: 70% alkohol etylowy, dwie warstwy flaneli oraz

A.
B.
C.
D.