LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 4
Aby móc bezpiecznie wykonać kąpiel pacjenta w wannie, opiekun powinien zadbać przede wszystkim

A.
B.
C.
D.