LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 16
Udzielając podopiecznemu pomocy przy przemieszczaniu się z łóżka na wózek, opiekun powinien

A.
B.
C.
D.