LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 1
Myjkę jednorazową użytą podczas wykonywania toalety ciała pacjenta leżącego w łóżku, po wykonaniu zabiegu opiekun powinien

A.
B.
C.
D.