LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 33
Pacjent z niedowładem połowiczym prawostronnym, ma trudności z siadaniem. W celu umożliwienia pacjentowi leżącemu przyjęcia pozycji siedzącej na łóżku z opuszczonymi nogami opiekun medyczny powinien

A.
B.
C.
D.