LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 31
Środkiem leczniczym stosowanym do płukania jamy ustnej podczas toalety jamy ustnej u przytomnego ciężko chorego pacjenta jest

A.
B.
C.
D.