LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 38
Przy podmywaniu pacjentki na basenie obowiązuje kierunek

A.
B.
C.
D.