LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 2
W celu sprawdzenia, czy temperatura wody przeznaczonej do podmywania pacjentki jest odpowiednia, opiekun powinien

A.
B.
C.
D.