LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 8
Mycie kończyn dolnych u pacjenta opiekun powinien wykonać według kolejności:

A.
B.
C.
D.