LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 11
Do wykonania u podopiecznej mycia głowy w łóżku, oprócz wanienki pneumatycznej, należy przygotować:

A.
B.
C.
D.