LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 18
Przed przystąpieniem do założenia czepca przeciwwszawiczego należy

A.
B.
C.
D.