LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Wskazaniem do stosowania zabiegów przeciwzapalnych ciepłych są

A.
B.
C.
D.