LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 37
Aby sprawdzić położenie zgłębnika w żołądku, należy przyłożyć stetoskop w okolice nadbrzusza i wprowadzić

A.
B.
C.
D.