LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 6
Podczas karmienia chorego leżącego w łóżku, opiekun przede wszystkim powinien zwrócić uwagę na

A.
B.
C.
D.