LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 28
W przypadku podrażnienia skóry wokół stomii u pacjenta należy zastosować

A.
B.
C.
D.