LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Woreczek stomijny założony pacjentowi opiekun powinien zdjąć

A.
B.
C.
D.