LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 13
Jak często należy zmieniać pozycję ułożeniową choremu, który ma trudności w poruszaniu się w obrębie łóżka?

A.
B.
C.
D.