LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 26
Pacjent z niedowładem połowiczym prawostronnym samodzielnie wykonuje ćwiczenia polegające na swobodnym zginaniu i prostowaniu prawej kończyny dolnej i górnej. Ćwiczenia te zalicza się do grupy

A.
B.
C.
D.