LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Które z wymienionych sprzętów należy zastosować w celu zabezpieczenia chorego przed wypadnięciem z łóżka?

A.
B.
C.
D.