LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 31
Po wykonaniu częściowej toalety chorego leżącego w łóżku opiekun powinien tacę użytą na przybory

A.
B.
C.
D.