LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Podstawowym celem toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku jest

A.
B.
C.
D.